top of page

Nivelrikko (artroosi)

 

Tekonivelkirurgia on vaurioituneiden nivelten kirurgiaa. Rikkoutunut nivelrusto korvataan keinoaineella; yleensä metallilla, muovilla ja keraamilla. Nivelruston rikkoutumisen voi aiheuttaa iän mukainen kuluma, tulehdukselliset nivelsairaudet, tapaturmat sekä synnynnäiset poikkeavuudet ja sairaudet. Lopputulemana on kuitenkin kulunut nivel, jonka seurauksena nivelen liikelaajuus vähenee ja nivel voi olla kivulias sekä levossa, että liikkeessä.

 

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim määrittelee lonkan ja polven nivelrikon ja niiden hoidon seuraavasti Käypä hoito- suosituksessaan vuodelta 2014:

 

Mitä nivelrikko on?

Nivelrikossa koko nivel on sairastunut,

sillä se aiheuttaa muutoksia niin

nivelrustossa, luussa kuin lihaksissakin.

Nämä muutokset etenevät yleensä hitaasti

vuosien kuluessa. Niveltä liikuttavan

lihaksiston voima heikentyy ja nivelen

liikkuvuus pienenee.

Nivelrikossa nivelruston soluväliaineen tuhoutuminen saa ylivallan rustoa korjaavista prosesseista. Sen seurauksena niveltä suojaava rustopinta rikkoutuu ja nivelrusto häviää nivelpinnoilta. Vaurioitunut rustokudos ei pysty uusiutumaan ennalleen toisin kuin esimerkiksi katkenneessa luussa. Kun rustopinta rikkoutuu, kapenee nivelrako ja vähitellen luun rakenteiden muutokset sekä niveltulehdus aiheuttavat nivelrikkokivun.

Nivelrikon oireet

Nivelrikon oireita ovat yleensä jomottava kipu, joka pahenee liikkuessa ja lievittyy levossa. Nivelet ovat aamuisin jäykkiä ja liikkeelle lähteminen saattaa olla hankalaa pitkän istumisen jälkeen, myös kävely tuntuu vaikealta.

Polven nivelrikon kipu on paikallista. Lonkkanivelrikko tuntuu usein nivustaipeessa ja reiden etuyläpinnalla, mutta kipu voi säteillä myös laajemmalle alueelle. Kun nivelrikko on edennyt pitkälle, saattaa jomotus vaivata myös yöllä.

Lääkäri tekee nivelrikkodiagnoosin oireiden, niveltutkimusten ja röntgenkuvien perusteella. Kivun voimakkuus ja röntgenkuvassa näkyvä nivelrikon vaikeusaste eivät välttämättä ole yhteydessä keskenään.

Nivelrikon ehkäisy

Terveyden laaja-alainen edistäminen on sopiva päälinja

nivelrikon ehkäisyyn. Lisäksi kaikissa elämänvaiheissa ja

erityisesti lapsuus- ja kasvuiässä olisi tärkeää harrastaa

säännöllistä terveysliikuntaa.

Polvi- ja lonkkanivelrikon ehkäisyn kannalta merkittävimpiä

ovat riskitekijät, joihin voidaan vaikuttaa. Ensiksikin tulisi

pysyä normaalipainoisena ja ylipainoisena tai lihavana

tulisi laihduttaa, sillä noin viiden kilon laihtuminen 10

vuoden seurannassa vähentää 50 % oireisen polvinivelrikon ilmaantumistodennäköisyyttä naisilla. Niveltapaturmia tulisi vältellä. Työssä tulisi välttää nivelkipuja aiheuttavaa toistuvaa kyykistelyä ja painavien taakkojen nostamista.

Polvi- ja lonkkanivelrikkoa ehkäistäessä tai hoitaessa kannattaa vahvistaa niveltä ympäröivien lihasten lisäksi kaikkia alaraajalihaksia säännöllisesti.

Nivelrikkopotilaan terapeuttinen harjoittelu ja liikunta

Sopiva terapeuttinen harjoittelu ja liikunta on nivelrikon hoidon perusta. Liikunta voi olla ohjattua tai omatoimista, mutta se on ehdottomasti oltava säännöllistä ja jatkuvaa. Pitkäaikaista liikkumattomuutta tulee varoa. Parhaiten kipuoireet vähenevät ja toimintakyky paranee, kun yhtäaikaisesti tekee liikuntaharjoittelua ja jos on ylipainoinen, pudottaa painoa.

Yleiskuntoa nostetaan esimerkiksi kävelemällä, pyöräilemällä ja hiihtämällä. Vesiliikunta saattaa olla erityisen sovelias liikuntamuoto kivuliaassa vaiheessa. Kohtuullinen nivelkuormitus ylläpitää ja parantaa nivelrakenteiden ominaisuuksia eikä sillä ole kielteisiä vaikutuksia nivelen rakenteeseen. Lisäksi tulee tehdä lihasvoimaharjoitteluja ja liikkuvuusharjoitteluja.

Merkittävää nivelkipua lisäävää toistuvaa iskutyyppistä liikuntaa tulisi sen sijaan välttää. Liian suuresta harjoittelumäärästä kertoo harjoittelun jälkeen useita tunteja jatkuva nivelkipu ja paheneva polven turvotus.

Liikuntaharjoitukset eivät aina vähennä oireita tarpeeksi tehokkaasti, joten liikunnan lisäksi voi tarvittaessa ottaa kipulääkkeitä.

Fysikaalinen hoito

Fysikaalisia hoitoja voidaan käyttää joko itsenäisenä hoitoina tai esihoitoina terapeuttiselle harjoittelulle ja liikunnalle. Kylmähoidolla voi vähentää polvirikon aiheuttamaa polven turvotusta ja parantaa reiden etuosan lihaksen voimaa. Kipeään niveleen voi itsekin laittaa kotona kylmähoitoa, esimerkiksi kylmäpakkauksella noin viisi minuuttia kerrallaan useita kertoja päivässä.

TENS-sähkövirta ja terapeuttinen ultraääni saattavat hieman vähentää kipua ja kohentaa toimintakykyä polven nivelrikossa. Akupunktio ilmeisesti vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä ainakin lyhytaikaisesti polven nivelrikossa. Akupunktiota ja TENS-sähkövirtahoitoa antavat fysioterapeutit.

Lääkäri saattaa määrätä myös apuvälineitä, joista esimerkiksi polvituet saattavat helpottaa kipua. Kävelykeppi, kyynärsauvat tai kävelyteline helpottavat liikkumista. Kävelykeppiä ja kyynärsauvaa pidetään kipeän nivelen vastakkaisella puolella.

Lääkehoito on kivunhoitoa

Lääkkeillä voidaan hoitaa nivelrikon kipuoireita, mutta parantavaa tai taudin etenemistä estävää lääkettä ei vaivaan ole.

Nivelrikon itsehoitoon suositellaan särkylääkkeistä ensisijaisesti apteekista reseptittä saatavaa parasetamolia, sillä se aiheuttaa vain vähän ruoansulatuskanavan haittoja. Jos parasetamoli ei vähennä kipuja, siirrytään tulehduskipulääkkeisiin. Ennen kuin aloittaa tulehduskipulääkkeiden käytön, on hyvä keskustella lääkärin kanssa. Tulehduskipulääkkeet ovat kaikki keskimäärin yhtä tehokkaita lievittämään nivelkipua, mutta niiden haittavaikutuksissa on eroja, jotka lääkäri arvioi yksilöllisesti.

Vaihtoehtona tableteille polvinivelrikon kipuja voi hoitaa myös paikallisesti iholle sivellettävillä ja ihon kautta imeytyvillä tulehduskipulääkkeillä. Mikäli näistäkään lääkkeistä ei ole apua, ovat lääkärin määräämät opioidit seuraava lääkevaihtoehto.

Polven nivelrikon tulehdusvaiheita voidaan hoitaa lääkärin antamilla nivelensisäisillä glukokortikoidiruiskeilla. Tulehdusta lievittävän kortisonin pistäminen polvenniveleen lievittää kipua keskimäärin kahdeksi – kolmeksi viikoksi. Myös hyaluronaattiruiskeita voidaan kokeilla polven nivelrikon hoidossa. Hyaluronaatti näyttää lievittävän polvinivelrikkoon liittyvää kipua ja parantavan toimintakykyä.

Kirurginen hoito

Jos nivelkipuihin ei ole auttanut mikään muu hoitokeino tai toimintakyky on olennaisesti heikentynyt, saattaa kirurgi perusteellisen yksilöllisen tutkimuksen ja harkinnan jälkeen ehdottaa kirurgista hoitoa. Nivelrikon hoidossa polvinivelen tähystyksestä ja puhdistamisesta tai huuhtelusta tähystyksen yhteydessä ei ole apua kipuun eikä toimintakykyyn. Tekonivelleikkaus vähentää kipua sekä parantaa potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua.

Yleinen vaiva

Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus. Suomessa yli 30-vuotiaista miehistä 5,7 % ja naisista 4,6 % sairastaa lonkkanivelrikkoa. Polvinivelrikkoa sairastaa yli 30 vuotiaista miehistä 6,1 % ja naisista peräti 8 %. Iän myötä nivelrikko yleistyy. Yli 75-vuotiaista naisista jo 32 % ja miehistä 16 % kärsii polven nivelrikosta ja joka viidennellä yli 75-vuotiaalla on lonkkanivelrikko.

Tärkeää:

- Terapeuttinen harjoittelu ja liikunta on nivelrikon hoidon perusta.

- Nivelrikon lääkehoito on oireita lievittävää. Nivelrikkoon ei ole parantavaa tai taudin etenemistä estävää

   lääkehoitoa.

- Nivelrikon ensisijainen lääke on parasetamoli. Jos sen teho ei riitä, siirrytään tulehduskipulääkkeisiin, ja jos

   tulehduskipulääkkeiden teho ei riitä, voidaan kokeilla opioideja.

- Myös paikallisesti iholle siveltävistä tulehduskipulääkkeistä ja polvinivelrikon hoidossa nivelensisäisistä

   glukokortikoidi- ja hyaluronaattiruiskeista voi olla apua.

- Tekonivelleikkaus tehdään, jos nivelrikkokipu ei ole muutoin hallittavissa tai potilaalla on olennaisesti

   toimintakykyyn vaikuttava liikevajaus tai virheasento.

ORTON_logo_sloganiton_rgb_edited.jpg
bottom of page